Basmati je unikatna vrsta riže porijeklom iz Indije. Kao i sve druge vrste i basmati je dostupna u bijeloj ili smeđoj boji, ovisno o procesu mljevenja. Baš kao i jasmin riža, ima svoj jedinstveni miris. Kod basmati riže je takav miris zbog prisutnosti hemikalije 2-acetil-1-pirolin, koji se nalazi u njoj, oko 90 dijelova na milijardu. To je oko 12 puta više nego u drugim vrstama riže, dajući basmati riži poseban miris. Kada je u pitanju smeđa sorta ove riže, nutritivna vrijednost je slična kao kod drugih vrsta te riže (iako sadrži oko 20% više vlakana u odnosu na većinu ostalih vrsta smeđe riže).

Važno pitanje koje se postavlja o riži je koliko je ona prerađena. Kada je u pitanju ova vrsta namirnice, proces obrade obično podrazumijeva mljevenje i poliranje. Površinski, najizloženiji sloj riže, odnosno ljuska, otklanja se kako bi bila napravljena smeđa riža. Smeđa riža je riža cijelog netaknutog zrna, okružena slojevima mekinje.
Da bi se proizvela bijela riža, slojevi mekinja moraju biti skinuti. Većina klica u riži je također uklonjena tokom procesa abrazivnog mljevenja. Na kraju, mašina sa žičanom četkom se koristi za uklanjanje sloja aleurone koji ostaje na riži. Ovaj korak se naziva poliranje.

Mekinje, klice, i slojevi aleurone sadrže većinu masti koja se nalazi u riži i izvor su vitamina rastvorljivih u mastima kao što je vitamin E, te druge hranjive tvari. Ako su visokomasne komponente riže netaknute, rok trajanja riže znatno opada; ovo je dijelom motivacija za proizvođače da uklone mekinje, klice i aleurone slojeve riže, iako ovaj proces smanjuje njenu hranjivu vrijednost.

Postoji tehnika obrade pod nazivom konverzija, koja rezultira “konvertovanom rižom.” Ovakva riža se proizvodi stavljanjem na paru cijelih zrna, prije mljevenja, uzrokujući da neki od B vitamina idu iz vanjskih slojeva u škrobasto središte riže (endosperm). Ovaj proces ostavlja B vitamin unutar konvertovane riže, iako proizvođači uklanjaju vanjske slojeve. Ipak, ova verzija nije najbolji izbor; najviše hranjivih tvari ima uvijek riža cijelog zrna, minimalno mljevena i nepolirana ili polupolirana,bez obzira na to je li ona basmati, jasmin ili neka druga vrsta riže.