Bakar je, po obilnosti, treći mineral u tragovima koji se nalazi u tijelu čovjeka. Nedostatak ovog minerala je rijedak, a ukoliko se javi, najčešće je to u slučajevima anoreksije ili oboljenja bubrega.

Ljudsko tijelo sadrži od 100-500 mg bakra i njegova uloga je važna, jer služi kao kofaktor za enzime uključene u formaciju hemoglobina i kolagena i sudjeluje u sjedinjavanju željeza sa strukturom hemoglobina.

Izvori bakra i posljedice prekomjerne količine ovog minerala u tijelu

Bakar možete pronaći u namirnicama kao što su iznutrice, meso, orašasti plodovi, mahunarke, crno brašno i mlijeko. Apsorpcija bakra iz namirnica odvija se u tankom crijevu, a uzimanje dodatka bakra se ne preporučuje zbog stvaranja viška ovog minerala.

Kod zdravih osoba ovaj višak će se izlučiti preko žuči, ali kod osoba koje imaju urođeni poremećaj metabolizma dolazi do akumuliranja bakra u organizmu.

Prekomjerno nagomilani bakar oštećuje jetru i mozak, što dovodi do pojave hepatitisa, psihičkih i neuroloških simptoma. Simptomi koji su prisutni su drhtanje, otežano hodanje, pričanje i gutanje, a mogu se razviti i svi oblici mentalnih poremećaja poput homicidnog i suicidnog ponašanja, te depresije i agresije.

Posljedica prekomjerne količine bakra u tijelu žene može izazvati probleme kao što je neredovna menstruacija, spontani pobačaji ili neplodnost.